Concertagenda

1946 - 2023 77 jaar Vlissingse Oratorium Vereniging - Zeeuws Concertkoor

Wij geven onze concerten onder de naam Zeeuws Concertkoor, waarbij wij blijven vermelden dat het Zeeuws Concertkoor een initiatief is van de Vlissingse Oratorium Vereniging.

Goede Vrijdag 7 april 2023 14.30:   J.S. Bach - Matthäus Passion

Kaarten bestellen

Bach heeft zijn Matthäus Passion geschreven voor de versperdienst op Goede Vrijdag.
Anno 2023 brengen wij de Matthäus Passion ook op Goede Vrijdag in de indrukwekkende entourage van de Grote Kerk van Veere.
De kerk is het decor. Het drama van verraad, verhoor, veroordeling, kruisiging en sterven van Christus, zoals Bach met zijn tekstschrijver Picander het letterlijk heeft overgenomen uit het Evangelie van Mattheus, brengen wij als op een kruisweg die door het midden van de kerk loopt. Deze kruisweg begint in Gethsemané en eindigt op Golgotha. U als toeschouwer bent ook letterlijk de toeschouwer bij dit drama. U komt er vlakbij te zitten en kijkt recht op de kruisweg die Christus met zijn volgelingen moet afleggen. Op die kruisweg ook evangelist Mattheus, die al zingend het lijdensverhaal vertelt. En Pilatus is daar. Tegen wil en dank heeft hij de eindregie, vandaar dat onze dirigent ook Pilatus is.
De uitvoering is aan de ene kant sober, met een klein orkest. De koralen worden daarentegen begeleid door groot orgel en koperblazers, de Grote Kerk van Veere waardig. Er zijn een paar kleine coupures in deze Matthäus Passion aangebracht. In tijd uitgedrukt gaat het om 20 minuten.

Solisten:

- Robert Luts (tenor) - Mattheus, de evangelist
- Berend Stumphius (bariton) - Christus
- Josefien Stoppelenburg (sopraan) - Maria Magdalena
- Charlotte Stoppelenburg (alt) - Maria
- Martijn Sanders (bariton) - Petrus/Judas
- Pim Overduin (bariton) - Pilatus
En verder:
- TY Zeeuws Kamerorkest met Arjan Kik als concertmeester
- koperkwartet o.l.v. Joeri Van hove en Ko de Rooij
- Jos Vogel - kistorgel voor de continuo-partijen
- Mark Christiaanse - orgel voor de koralen en enkele grote koorstukken
- Zeeuws Concertkoor & kinderkoor
Regie: Marcel Koopman.
Algehele leiding: dirigent Pim Overduin.

Kaarten kosten € 25 per stuk. De kaartverkoop is inmiddels gestart via deze website.

Onze Veerse Matthäus is een onderdeel van Passie in Veere: een samenwerkingsproject van het Zeeuws Concertkoor met de Primas-scholengroep. Op de ochtend van Goede Vrijdag is er in de Grote Kerk van Veere een kinder-Matthäus, waaraan naar verwachting 440 leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van de 9 Primas-scholen in Zeeland zullen deelnemen. Enkele koralen worden dan door de kinderen samen met het Zeeuws Concertkoor gezongen. Daarnaast is er een eigen schoolkoor en een schoolorkest die van zich laten horen. Voor deze kinder-Matthäus heeft Wim Hofman het lijdensverhaal herschreven. Anne de Bruyckere vertelt het.
De kinder-Matthäus is helaas niet voor publiek toegankelijk; daar is de kerk te klein voor...

 

    

Zaterdag 9 december 2023 19.30 uur - Sint Jacobskerk Vlissingen: ... met twee heiligen op weg naar Kerstmis
Op het programma in ieder geval de Saint Nicolas - cantate van Benjamin Britten. De rest van het programma is nog in voorbereiding.
 

16 maart 2024 19.00 uur – Sint Jacobskerk Vlissingen: J.S. Bach - Matthäus-Passion

Uitvoerenden: solisten, Zeeuws Concertkoor, Holland Symfonieorkest
Dirigent Pim Overduin.

Wilt u in het koor van deze Matthäus-Passion meezingen?
Dat kan door u vanaf 17 april 2023 via deze link .... (wordt operationeel op 17 april 2023) op te geven.
De repetities vinden plaats in de maanden januari - maart 2024 op zaterdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur in het Scheldemond College te Vlissingen.
Het gaat om 7 repetities.
Bij de verhouding tussen de stemgroepen streven wij naar: 2S : 2A : 1T : 1B.
Dit zijn 50 sopranen, 50 alten, 25 tenoren, 25 bassen.
Deelname kost voor leden van de VOV/ Zeeuws Concertkoor € 65,-; voor alle overige deelnemers € 90,-.
Er is plaats voor maximaal 150 zangers. De plaatsing geschiedt op basis van volgorde van inschrijving.
U bent pas daadwerkelijk ingeschreven na betaling van de deelnamekosten.

De generale repetitie is op zaterdag 16 maart vanaf 13.00 uur.
Locatie: Sint Jacobskerk te Vlissingen
Het concert zelf begint om 19.00 uur.