Pim's Masterclass

 

ZEEUWS CONCERTKOOR anno 2022

 

Beleid m.b.t. instroom en behoud van leden

onder het motto:

‘hoe houden we ons koor fris en fruitig’

 

- vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de VOV  op 4 april 2022 –

 

  1. Algemeen

Leden van een koor komen en gaan. Dat geldt ook voor ons koor.

Nieuwe leden sturen een mailtje om zich aan te melden.

Leden sturen simpelwegeen mailtje om zich af te melden.

Soms komen nieuwe leden ineens met 3 of 5 tegelijk.

Halverwege de coronapandemie kwamen de opzeggingen ineens wekelijks binnen.

Leden die bij ons een lange staat van dienst hadden, vonden het tijd worden voor iets anders. Of men berichtte ons dat de stem te lang standby had gestaan en verwachtte dat het eerdere niveau niet meer te kunnen halen.

Opvallend waren de motivaties bij een aantal opzeggingen van relatief jonge leden: te druk, past niet meer of moeilijk in mijn weekprogramma; te weinig uitdaging, tempo te langzaam; etc.

 

Vanuit het bestuur is meegedaan aan een pilot van KBZON over het werven van nieuwe leden. 5 andere koren deden ook aan deze pilot mee.

Insteek bij de andere koren was veelal het werven van jonge zangers: > 40 jaar.

Opvallend de nadruk die daarbij werd gelegd op … hoe gezellig ons koor is …Daarmee werd hun marketing bedreven. En opvallend het gemak waarmee men zich beklaagd over de oudere generatie die breed vertegenwoordigd is in ieder koor.

Tijdens de pilot hebben wij vaak gesteld dat gezelligheid een bijproduct is. Nieuwe leden komen niet voor de gezelligheid, maar om te zingen. Het zingen, het samen naar een concert toe werken en dan de euforie ervaren van een (geslaagd) concert, dat geeft de band en de onderlinge betrokkenheid.

 

Bij het beantwoorden van de vraag wat een koor aantrekkelijk maakt voor nieuwe leden komen vele aspecten aan de orde:

- het concert- en repetitieprogramma; de sfeer en impact van een concert; de uitstraling van het koor

- de naam en faam van de dirigent en/of repetitor

- het moment van instromen en de moeilijkheidsgraad bij het instromen

- het enthousiasme waarmee nieuwe leden verwelkomd worden; krijgen ze de kans om zich een plek in het koor te verwerven en wordt er na de eerste introductie naar hen omgekeken?

- etc.

 

  1. Kengetallen en analyse

Overzicht van het aantal leden in de periode 2015 – 2022, telkens per 1 januari van dat jaar.

2015:               90 leden

2016:               95 leden

2017:               85 leden

2018:               90 leden

2019:               82 leden (inclusief 1 gastlid)

2020:               80 leden (inclusief 1 gastlid)

2021:               73 leden (inclusief 1 gastlid en 1 aspirant-lid)

2022:               60 leden

Op 15 maart 2022:     64 leden

 

Instroom van nieuwe leden over de periode 2015 – 2022:

In totaal kregen wij over deze periode 43 nieuwe leden: 17 sopranen, 14 alten, 7 tenoren,

5 bassen.

 

Leeftijdcategorie van nieuwe leden:

- 5 personen geboren in de periode 1941 - 1945; dus nu tussen de 76 en 80 jaar

- 5 personen geboren in de periode 1946 - 1950; dus nu tussen de 71 en 75 jaar

- 14 personen geboren in de periode 1951 - 1955; dus nu tussen de 66 en 70 jaar

- 10 personen geboren in de periode 1956 - 1960; dus nu tussen de 61 en 65 jaar

- 5 personen geboren in de periode 1961 - 1965; dus nu tussen de 56 en 60 jaar

- 4 personen divers

 

Aanleiding instroom:

22 van de 43 nieuwe leden kwamen bij ons binnen via de projecten Matthäus-Passion en The Armed Man.

De Matthäus-Passion scoort goed bij 61 - 75 jaar
The Armed Man scoort goed bij 41 - 60 jaar

 

Deze nieuwe leden laten zich als volgt typeren:

1. Mensen met een zekere zangervaring

2. Mensen met een zekere kennis van koormuziek

3. Mensen met een zekere ambitie: Dat werk wil ik graag (weer) een keer zingen.

4. Mensen die door het enthousiasme van onze koorleden zijn aangestoken en graag willen (proberen) mee te doen.

 

Van de 43 instromers zijn er echter alweer 24 vertrokken.

Dat mogen we ons aantrekken!

Dus werk aan de winkel om onze inmiddels 76-jarige fris en fruitig te houden!

 

Uit de analyse leeftijdsopbouw blijkt dat

- anno 2022: 70 % is 65+

- anno 2025: bij ongewijzigd beleid en geen instroom van onderen is ruim 85 % 65+

 

Uit de analyse instroom periode 2015 – 2022 blijkt dat de leeftijdscategorieën 60 – 65 en 66 – 70  dominant zijn en de categorieën daaronder incidenteel.

 

Samenstelling koor per 15 maart 2022:

- 18 sopranen

- 23 alten

- 11 tenoren

- 12 bassen

 

  1. Conclusie

De leeftijdscategorie 65+ is de dragende kracht van het koor; daar zit zowel de hoofdmoot van de instroom als het grootste aantal koorleden.

Het beleid moet er op gericht zijn deze instroom te versterken en de hele categorie 65+ vanuit een positieve grondhouding te ondersteunen om zolang mogelijk te behouden voor het koor. Ondersteunen betekent extra faciliteiten bieden om conditie, stem en repertoire op concertniveau te houden.

65+ (= nieuwe leden én leden) kan daarvoor – indien ruim van tevoren met elkaar gecommuniceerd - in de agenda een plek vinden. Oftewel, we willen op hen gerichte activiteiten ontwikkelen, waarin tijd en ruimte is voor het werken aan conditie, aan stemvorming, aan bekend en aansprekend repertoire.

 

  1. Plan van aanpak

Voor de groep 65+ (maar ook toegankelijk voor >65) wordt Pim’s Masterclass in het leven geroepen:

- iedere week op donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur

-  op een vaste locatie

-  met een vast programma:

            - werken aan conditie

            - werken aan stemvorming

            - werken aan bekend / staand repertoire

 

Pim’s Masterclass is tevens een laagdrempelige voorziening voor 65-plussers die graag een (nieuwe) start willen maken met zingen in koorverband, maar die deelname aan een concert van ons nog niet direct zien zitten. Bijvoorbeeld omdat het koor met zijn repetities voor dat concert al (te) ver gevorderd is.

 

De start van Pim’s Masterclass is voorzien na Middelburg VolKoren2022.

De Masterclass wordt gegeven van juni t/m november 2022 op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Locatie: Sint Jacobskerk

In de schoolvakanties (zomer- en herfstvakantie) is er geen masterclass.

Aan de masterclass wordt ook een flinke prikkel meegegeven: het instuderen van het 3x Bach concert op 26 november 2022: 3 cantate’s op weg naar Kerstmis.

 

Om toegang te krijgen tot Pim’s Masterclass moet je lid zijn of lid worden van de VOV.

Voor nieuwe leden geldt weer de kennismakingsperiode van 4 weken d.m.v. het aspirant-lidmaatschap. Na die 4 weken is voorzingen in strikte zin niet meer nodig. De dirigent kan op basis van de deelname aan de masterclass al een advies aan het aspirant-lid (en het bestuur van de VOV) geven.

Men kan ook deelnemen aan Pim’s Masterclass zonder lid te worden van de VOV. In die situatie rekenen wij € 5,- per ochtend. Dit bedrag komt op maandbasis overeen met de contributie van de VOV.

 

Pim’s Masterclass wordt in de periode februari – mei 2022 voorbereid door de dirigent zelf.

Hij maakt daarvoor een curriculum en in samenspraak met het bestuur timmert hij ermee aan de weg.

 

  1. Tenslotte

Onze dirigent geeft met enthousiasme zijn naam aan dit initiatief mee. Hij beveelt het van harte aan. In zijn bewoordingen: het biedt een geweldige kans aan al die 65-plussers om vele en vele jaren gezond en met goede stem te blijven zingen, en goed voorbereid aan een concert te beginnen.