Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

- vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de VOV

op 12 oktober 2020 -

 

Statuten, artikel 3:

De vereniging heeft ten doel:

De beoefening van de zangkunst en het geven van concerten.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door wekelijkse repetities.

 

 

Inleiding

 

Begin januari 2018 gaan voorzitter en secretaris van de VOV op koffiebezoek bij de burgemeester van Vlissingen. Aanleiding: na het concert op 4 november 2017 met The Armed Man van Jenkins en de ChichesterPsalms van Bernstein op het programma had de burgemeester zich laten ontvallen dat dit concert herhaald moest worden bij de viering van 75 jaar Slag om de Schelde in najaar 2019.

Zo’n herhaling is echter makkelijker gezegd dan gedaan. De koffie bood weliswaar inspiratie en enthousiasme, maar een pot met geld stond er niet naast op tafel.

 

De herdenking van de Slag om de Schelde is geen exclusief Vlissingse of Walcherse aangelegenheid.Dus werd contact gezocht met het Zwinkoor in Sluis/Cadzand: wij kenden daar zegge en schrijven precies één lid van. Wij nodigden ons zelf uit voor een kop koffie met het bestuur van dit koor op de markt van Sluis. En zie daar: het klikte en de koffie hoefden wij niet te betalen…

Vervolgens activeerden wij onze contacten met het Vocaal Ensemble Cantare uit Goes. Onze dirigent is ook daar de dirigent van. Cantare is het koor dat in 2009 The Armed Man in een succesvolle tournee langs steden van Zeeland had gebracht.

En tenslotte nodigden wij onszelf uit voor een kop koffie in een bekend etablissement op de Grote Markt van Bergen op Zoom: daar zaten wij aan tafel met het bestuur van Hét Concertkoor, zoals het zich – terecht en ook onbescheiden - noemt. Het bleef niet alleen bij koffie; de rekening heeft onze penningmeester echter nooit gezien.

 

Het 4-korenproject 75 jaar Slag om de Schelde was geboren.

Er werd een eerste kale projectbegroting opgesteld voor 4 concerten op 4 locaties: Breskens, Goes, Bergen op Zoom en Vlissingen.

De gezamenlijke kosten werden begroot op € 89.550

De gezamenlijke inkomsten werden begroot op € 41.000

Het tekort dat er onder stond deed door de rode cijfers pijn aan je ogen: € 48.550

Oftewel: mission impossible …

Maar … wij zijn een koorvereniging met een missie, en dan ga je er ook voor!

 

Het eindresultaat staat te lezen in dit jaarverslag. De uiteindelijk 5 concerten zijn bezocht door in totaal 2250 (betalende) bezoekers. Circa 250 zangers namen eraan deel in koren met een wisselende samenstelling. Het kinderkoor telde 33 kinderen.

In januari 2020 stelden wij de eindafrekening van het 4-korenproject op:

De gezamenlijke kosten waren, inclusief een extra concert in Vlissingen: € 107.950

De gezamenlijke inkomsten waren, inclusief een extra concert in Vlissingen: € 102.235,

waarvan € 54.995 aan subsidies, advertenties en sponsorgelden.

Uiteindelijk resteerde er een tekort van € 5.710 op het gehele project, inclusief het extra concert in Vlissingen, waarvan weer € 5.305 voor rekening kwam van de VOV: dit was feitelijk ook het tekort op het extra concert in Vlissingen.

De jaarrekening 2019 van de VOV eindigt echter met zwarte cijfers!

Oftewel: het was allemaal zeer de moeite waard.

Met dank aan iedereen binnen en buiten de VOV die zich er voor heeft ingezet!

 

1. Concerten

 

Op 6 april 2019: Matthäus-Passion van J.S. Bach in de Sint Jacobskerk te Vlissingen.

Uitvoerenden waren:

- Jean-Léon Klostermann, tenor, evangelist

- Marc Pantus, bas-bariton, Christus

- Lauren Armishaw, sopraan

- Dave ten Kate, altus

- Marcel Reijans, tenor

- Pieter Hendriks, bas

- het kinderkoor Bach Got Talent (18 kinderen), ingestudeerd door Pim Overduin

- het kinderkoor Hemelsblauw (15 kinderen), ingestudeerd door Petra Wagemaker

- het Zeeuws Concertkoor, in grote bezetting (135 leden)

- Jos Vogel, continuo / orgel

- Annelies Poortvliet, viola da gamba

- Holland Symfonie Orkest

Het geheel stond onder leiding van dirigent Pim Overduin

Bijzonderheden:

- de werving van de zangers had plaats gevonden in de periode januari – juli 2018;

- de koorrepetities vonden plaats op 7 zaterdagochtenden, vanaf januari 2019;

- alle zangers, ook de leden van de VOV, betaalden een eigen bijdrage variërend van € 50 tot € 75;

- het concert begon om 19.00 uur en was ruim vóór 22.30 uur afgelopen;

- er waren 600 betalende bezoekers; de kerk was enkele dagen tevoren al geheel uitverkocht.

- bij het binnentreden van de kinderkoren werd het koraal O LammGottes, unschuldiggezongen; Jos Vogel begeleidde het op het grote orgel van de Sint Jacobskerk en de dirigent nodigde zich kerend naar het publiek iedereen uit om het mee te zingen. Het was een indrukwekkend begin van 13euitvoering van de Matthäus-Passion door en vanuit de VOV.

 

Op 1 juni 2019: deelname aan Middelburg VolKoren.

Plaats: Nieuwe Kerk Middelburg

Op het programma:

- Gloria en Te Deum van John Rutter

- delen uit The Armed Man van Karl Jenkins

Het Zeeuws Concertkoor bestond uit 60 zangers.

Jos Vogel begeleidde op de piano.

Pim Overduin dirigeerde het geheel.

Er waren circa 300 bezoekers. De weersomstandigheden waren (te) ideaal!

Bijzonderheden:

- het concert besloeg twee blokdelen van het festival; daardoor waren er ruim 45 minuten beschikbaar voor het programma;

- het concert sloot de eerste dag van het festival in de Nieuwe Kerk af.

 

Het 4-korenproject 75 jaar Slag om de Schelde startte op 21 september 2019 met een concert in de Hervormde Kerk van Breskens. Uitgevoerd werd The Armed Man van Karl Jenkins.

De uitvoerenden waren:

- Helena van Heel, mezzosopraan

- Akam Hoessein, muezzin

- het Zwinkoor (20 leden), ingestudeerd door de eigen dirigente Zita Gerenday

- het Zeeuws Concertkoor (65 leden), ingestudeerd door Pim Overduin

- Jacco Lamfers, piano

- Jos Vogel, orgel

- Holland Orkest Combinatie

Het geheel stond onder leiding van dirigent Pim Overduin

Het concert zelf was georganiseerd door bestuur en leden van het Zwinkoor uit Sluis/Cadzand.

Het concert werd na een muzikale introductie geopend door de burgemeester van de gemeente Sluis, mevrouwmr. Marga Vermue.

Verdere bijzonderheden:

- voor deze uitvoering van The Armed Man werd de kleine orkestversie gebruikt;

- Martin Ruppert maakte in samenwerking met Johan Boerdamvan het Zwinkoor een ‘aangepaste’ powerpoint voor dit herdenkingsconcert van het bombardement op Breskens en de bevrijding van westelijk Zeeuws-Vlaanderen. De beeldtechniek werd verzorgd door Tjoonk GVL uit Middelburg.

- de kerk was geheel gevuld met circa 300 betalende bezoekers, die ademloos luisterden en het verhaal/de boodschap van The Armed Man meebeleefden; na afloop bleven velen napraten; aan emoties moest weer ruimte worden gegeven.Het was een zeer indrukwekkende avond, met grote dank aan en waardering voor de mensen van het Zwinkoor.

 

Op 1 en 2 november 2019 volgden dan voor het Zeeuws Concertkoor de concerten in de Sint Jacobskerk. De twee avonden hadden een geheel verschillend karakter.

Op 1 november werd er vóór de pauze nadrukkelijk stil gestaan bij het feit dat het op die dag 75 jaar geleden was dat de Geallieerden landden op – wat nu heet – Uncle Beach bij de Oranjemolen in Vlissingen en bij de zeedijk in Westkapelle. Filmfragmenten van deze landingen en nadien de bevrijding van Walcheren werden daarbij vertoond, begeleid door  muziek van ArvoPärt en Henry Purcell.

Aan dit gedeelte werkten mee:

- de burgemeester van Vlissingen, drs. Bas van den Tillaar

- de gemeentearchivaris van Vlissingen, Ad Tramper MA

- Hans Koeman van het Comité Bevrijding Vlissingen

- de Zeeuwse groep De Hobbyisten, die het slotlied van Dido and Aeneas van Purcell gezongen door het koor, en in een bewerking van Jacco Lamfers, overnamen en de kerk trakteerden op vier hiphopnummers.

Na de pauze werd The Armed Man uitgevoerd.

Het Zeeuws Concertkoor zong in grote bezetting.

Er waren 350 bezoekers van dit - qua entreegelden - laagdrempelige concert.

 

Op 2 november werden voor een al maanden van tevoren uitverkochte Sint Jacobskerk vóór de pauze The Armed Man uitgevoerd, en na de pauze de ChichesterPsalms van Leonard Bernstein, met als uitsmijter de finale van zijn opera Candide: Universal Song & Make Our Garden Grow.

De uitvoerenden voor deze concerten waren:

- Helena van Heel, mezzosopraan (1 en 2 november)

- Dave ten Kate, altus (2 november)

- Akam Hoessein, muezzin (1 en 2 november)

- Luuc Smit, chazan (2 november)

- kinderkoor Hemelsblauw, ingestudeerd door Petra Wagemaker(2 november)

- kinderkoor Bach Got Talent, ingestudeerd door Pim Overduin (2 november)

- het Zeeuws Concertkoor in grote bezetting (1 en 2 november)

- Jos Vogel, orgel (1 november), carillon en klokken (2 november)

- Jacco Lamfers, piano (1 november)

- de Hobbyisten (1 november)

- Holland Orkest Combinatie (1 november)

- Holland Symfonie Orkest (2 november)

- tekstregie Piet Batenburg (1 en 2 november)

- beeldtechniek Tjoonk GVL uit Middelburg (1 en 2 november)

- beeldregie Joke Ruppert (2 november)

Beide avonden stonden onder leiding van dirigent Pim Overduin.

Deze producties waren een idee van Pim Overduin en Martin Ruppert.

 

Het jaar werd op 21 december afgesloten met twee voorstellingen van Een Bachje vol met stro.  Dirigent Pim Overduin maakte deze kindervoorstelling in 2017. Hij liet zich daarbij inspireren door Bach’sWeihnachtsoratorium.

Marcel van As was de kleurrijke verteller, die met een lantaarn in de handalle mensen, groot en klein, meenam in een muzikaal kerstverhaal. Daarin passeerden alle instrumenten van het orkest de revue, waarbij de vraag was welk instrument het beste zou passen bij het kindje in de kribbe.

Pim Overduin stelde voor deze gelegenheid weer een eigen Kerstorkest samen. Jos Vogel zorgde voor de begeleiding op het kistorgel. Het koor zong o.a. enkele koralen uit het Weihnachtsoratorium.

Het geheel was een samenwerkingsverband met de Zeeuwse Muziekschool.

Er kwamen in totaal250 betalende bezoekers. Plaats: Sint Jacobskerk

 

2. Koor

Dirigent: Pim Overduin

Pianist/begeleider: Jos Vogel

In het verslagjaar zijn circa 40 repetities gehouden op de maandagavond, en 11 repetities op de zaterdagochtend.

 

Samenstelling koor (leden VOV):

 

VOV in 2019

 

01.01.2019

01.01.2020

Aantal leden

81 + 1 gastlid

79 + 1 gastlid

Sopranen

25 + 1 gastlid

22 + 1 gastlid

Alten

31

31

Tenoren

11

12

Bassen

14

14

 

Na de concerten in het kader van 75 jaar Slag om de Schelde namen 3 sopranen met een gemiddelde leeftijd van 82 jaar afscheid van het koor. Zij waren er gemiddeld 43 jaar lid van geweest. Ondanks het feit dat zij – met z’n drieën – vol enthousiasme de moeilijke werken van Jenkins en Bernstein hadden meegezongen, vonden ze het welletjes: ‘Het was mooi geweest.’ Bloemen en vele kussen vergezelden hen bij dit afscheid.

 

3. Programmering

In het VOV- jaarplan 2019 stond dat we de ‘rustiger’ periode tussen onze concerten van begin november (75 jaar Slag om de Schelde) en de kerstmatinees op 21 december zouden  gebruiken om onder leiding van onze dirigent te reflecteren op concert-, c.q. programmamogelijkheden voor de komende jaren. Hij presenteerde verschillende mogelijkheden, gekoppeld aan bekende stijlperiodes:

- de Weense klassieken ( circa 1800): Die sieben letzte WorteJesu (J. Haydn), Christus am Ölberg (L. van Beethoven) en Meerestille und glückliche Fahrt (L. van Beethoven)

Uit het nagesprek bleek dat het genoemde werk van Haydn zeer aansprak. Het werk hoort echter thuis in de passietijd en daar zou het dan moeten concurreren met de passies van Bach. Op korte termijn lijkt dit nog niet tot de mogelijkheden te behoren.

- de hoog- en laatromantiek (tweede helft 19e en eerste helft 20e eeuw): Stabat Mater (A. Dvorak), The Dream of Gerontius (E. Elgar).

Ofschoon de dirigent niet toekwam aan het werk van Elgar was het Stabat Mater van Dvorak direct favoriet.  Het bestuur ziet mogelijkheden om dit grote avondvullende werk te programmeren én te produceren in najaar 2023.

- de modernen (20e en 21e eeuw): A child of our time (M. Tippett), Saint Nicolas cantate (B. Britten)

Beide werken spraken aan. Britten past ook in een voornemen om een keer tegen relatief lage kosten een kerstconcert te produceren. Tippett leent zich meer voor het herdenken van oorlog en vrede.

 

4. Bestuur

Op grond van het rooster van aftreden 2019 traden af:

     -    Cobi Kempe, algemeen bestuurslid en 2e voorzitter: zij was beschikbaar voor herbenoeming;

     -    Martin Ruppert, secretaris: hij was beschikbaar voor herbenoeming;

     -    Suzan Adriaanse, bibliothecaris: zij was beschikbaar voor herbenoeming; 

De algemene ledenvergadering benoemde vervolgens Martin Ruppert opnieuw tot secretaris en Suzan Adriaanse tot bibliothecaris.

En verder:

- Cobi Kempe tot algemeen bestuurslid; zij nam binnen het bestuur weer de functie van 2e voorzitter op zich.

 

Per 31 december 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:

Dick Schotte               voorzitter

Cobi Kempe                2e voorzitter, concertcoördinator

Martin Ruppert           secretaris

José Lubbers               2e secretaris

Lia Visser                     penningmeester

Suzan Adriaanse         bibliothecaris en websitebeheer

Frans Spoor                 sponsoring, donateurs (Stichting Vrienden van de VOV)

Grace Wilson              acquisitie

 

Het bestuur kwam in het verslagjaar 5 keer in vergadering bijeen.

Één vergadering was geheel gewijd aan de Stichting Vrienden van de VOV. De beoogde ‘externe’ voorzitter van deze stichting, Els Pleijte, nam aan deze vergadering deel.

De belangrijkste onderwerpen op de agenda’s van de bestuursvergaderingen:

- voorbereiding concerten

- samenwerking met 3 koren in de Schelde-regio in het kader van 75 jaar Herdenking Slag om de Schelde, incl. sponsoring en fondsenwerving

- voorbereiding ledenvergaderingen; begroting en jaarrekening

- kwaliteit van het koor

- functioneren Stichting Vrienden van de VOV

- intern functioneren bestuur en externe uitdagingen

Voor dit laatste onderwerp zijn twee aparte sessies met het bestuur onder leiding van het adviesbureau Brug 8 gehouden. Gesproken is over besturen, managen, samenwerking, visie, etc. , en dat allemaal tegen de achtergrond van schuivende koorpanelen: een koor- en concertwereld zonder vaste subsidies, een koor waarvan de gemiddelde leeftijd met de jaren mee stijgt en aanstaande personele mutaties in het bestuur die van ingrijpende aard kunnen of zullen zijn, etc.

In de evaluatie van deze sessies is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de slagvaardigheid en de output moet worden vergroot en dat het daarom beter is de omvang van het bestuur te beperken tot de 5 zetels die in de statuten als minimum genoemd worden. De voorzitter is nadien met de verschillende bestuursleden in gesprek gegaan over hun betrokkenheid bij koor en bestuur in de komende periode.

De sessies o.l.v. Brug 8 waren een aanbod van de Rabobank Walcheren / Noord-Beveland.

 

Aan het begin van het jaar was het bestuur zoals gebruikelijk te gast bij voorzitter en dirigent. Onder het genot van de koffie van de voorzitter en van door de dirigent zelf gebakken cake werd terug- en vooruitgeblikt op koor en concerten.

 

Er zijn in 2019 twee ledenvergaderingen gehouden:

- in juni de algemene ledenvergadering, waarin het jaarverslag en de jaarrekening over het voorgaande jaar werden vastgesteld; en verder de verkiezing van nieuwe bestuursleden.

In deze vergadering heeft de algemene ledenvergadering ook ingestemd met het voorstel om voortaan onder de naam Zeeuws Concertkoor te concerteren, waarbij vermeld wordt dat het Zeeuws Concertkoor uitgaat van de Vlissingse Oratorium Vereniging.

- in december een gewone ledenvergadering, waarin het jaarplan en de begroting voor het  jaar daarop werden vastgesteld.

 

In 2019 verschenen er 24 nieuwsbrieven. Alle nieuwsbrieven zijn gepubliceerd op de ledenpagina van de VOV-website.

 

Tenslotte

 

Het bestuur dankt de leden voor het gestelde vertrouwen en voor de vele bijdragen die zij leverden aan het goed doen functioneren van onze vereniging.

Het dankt ook onze dirigent Pim Overduin, onze begeleider Jos Vogel en onze tijdelijke  begeleider Jacco Lamfers voor hun inzet om van 2019 een succes te maken.

 

 

 

 

M. Ruppert

12 oktober 2020