Nieuws van de VOV, oktober 2018

Vlissingen, 8 oktober 2018

 

1. Algemene verordening gegevensbescherming

Zoals u weet is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening bevat de Nederlandse regels rond privacy en omgang met zogeheten persoonsgegevens. Ook de Vlissingse Oratorium Vereniging moet zich houden aan de eisen van de AVG. Voorop staat dat we uw privacy zeer serieus nemen en daarom behandelen we uw gegevens uiteraard zorgvuldig.

Als u bij ons kaarten voor een concert reserveert, moeten wij een aantal persoonlijke gegevens van u hebben, zoals uw naam en uw adres. Deze gegevens hebben wij nodig voor de bezorging van de programmaboekjes, tevens bewijs van toegang. Daarnaast hebben wij uw emailadres nodig voor correspondentie met u over de afwerking van uw bestelling. Uw adresgegevens bewaren wij tot aan het concert; uw emailadres bewaren wij net zolang totdat u aangeeft dat dit adres uit ons systeem moet worden verwijderd. 

Via uw emailadres ontvangt u van ons enkele keren per jaar informatie over concerten, en over het bestellen van kaarten / toegangsbewijzen.

De gegevens van onze leden, van projectzangers en van organisaties en besturen met wie wij contacten onderhouden bewaren wij vanzelfsprekend ook, én voor zolang dat relevant is. Het beheer ervan vindt plaats in het secretariaat van onze vereniging.

Wanneer u aangeeft dat er niet langer gebruik gemaakt kan worden van uw gegevens in ons bestand, i.c. uw emailadres, dan zullen wij op uw verzoek zo spoedig mogelijk uw gegevens corrigeren of deze gegevens verwijderen uit ons bestand.

 

2. Concert  Die Schöpfung van Joseph Haydn

Op zaterdag 22 december as. voeren wij het grote oratorium Die Schöpfung van Joseph Haydn uit. 

Aanvang: 19.30 uur. Plaats: St. Jacobskerk in Vlisisngen

De uitvoerenden zijn:

- Titia van Heyst, sopraan

- Jean-Léon Klostermann, tenor

- Robbert Muuse, bas / bariton

- Jos Vogel, pianoforte 

- het Holland Symfonie Orkest (in grote bezetting)

- en het koor van de Vlissingse Oratorium Vereniging

Het geheel staat onder leiding van Pim Overduin, dirigent.

Verder verleent medewerking het bewegingstheater van Christie Rosseel.
De beeld- en lichtregie is in handen van Ton Lamper.

Kaarten kosten € 30,- voor een gereserveerde plaats in het middenschip van de kerk; dit is een plaats met een stoelnummer. Deze plaatsen moeten uiterlijk 19.15 uur worden ingenomen.

De overige plaatsen (in de zijbeuken en op de balkons) kosten € 25,- Dit zijn niet-gereserveerde plaatsen.

De kerkdeuren gaan om 18.30 uur open.

Vanaf 16 oktober as. kunt u via onze website kaarten bestellen: 

https://zeeuwsconcertkoor.nl/

Vóór die tijd kunt u al via onze koorleden kaarten kopen. Dit geldt ook voor de gereserveerde plaatsen in het middenschip.

 

3. Kinderkoor Matthaüs-Passion april 2019

Op 6 april 2019 voert de Vlissingse Oratorium Vereniging de Matthäus-Passion van J.S. Bach uit.

Aan deze uitvoering doet ook weer ons Bach got talent kinderkoor mee. De repetities voor dit koor beginnen na de herfstvakantie op de maandagavond van 18.45 tot 19.45 uur.  In dit najaar gebeurt dit nog om de 14 dagen, vanaf januari 2019  iedere week. Plaats: Scheldemond College / Sardijngebouw, Weyevlietplein 7 in Vlissingen De kosten: eenmalig € 10,-

Ouders/familie krijgen korting op kaartjes voor de Matthäus-Passion.

Wij zijn op zoek naar jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot circa 14/15 jaar die graag onder leiding van Pim Overduin willen zingen: Je hoeft er geen muzieknoten voor te kunnen lezen. Zingender-wijs komt de prachtige muziek van Bach tot je... 

U kunt uw kind/kinderen opgeven via bachgottalent@gmail.com. Voor meer informatie: https://zeeuwsconcertkoor.nl/toonsub.php?id=130

Mocht de maandagavond voor uw kind / uw kinderen niet schikken, dan kunt u op de dinsdagavond terecht bij het kinderkoor Hemelsblauw in Middelburg. Dit kinderkoor doet ook mee aan de Matthäus-Passion op 6 april 2019. Info: https://nieuwekerkgemeente.nl/2017/09/08/kinderkoor-hemelsblauw-zoekt-jou/.

 

4. Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde / Viering 75 jaar Vrijheid

Graag maken wij u al attent op de concertreeks die wij samen met 3 andere koren in het najaar van 2019 organiseren ter gelegenheid van de Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde / Viering 75 jaar Vrijheid.

Op onze website vindt u daarover de eerste info: https://zeeuwsconcertkoor.nl/

 

Ten slotte

Wilt u bij ons koor komen zingen? Een heel goed idee, en ook heel gezond voor lijf en leden.

Voor info: info@zeeuwsconcertkoor.nl