Jaarplan 2024

2024 wordt weliswaar een jaar met een paar mooie concertactiviteiten, maar ook een jaar waarin de financiële zekerstelling van deze activiteiten heel veel aandacht gaat opeisen. Dankzij de support van de Stichting Vrienden en de eerder doorgevoerde contributieverhoging hebben we nog altijd genoeg reserves om op terug te vallen. Maar als we dat – bij ongewijzigd beleid - uitzetten in een lange termijn prognose zien we toch de situatie van het symbolische nachtkaarsje naderen.
Actieve participatie van alle leden bij organisatie, acquisitie en verkoop is geboden.
Voor subsidiegevers zijn wij alleen maar interessant als we telkens nieuwe wegen in durven slaan. Het afgelopen jaar hebben we daar meerdere voorbeelden van gegeven. Soms met dikke rode cijfers, soms met een uitkomst in prachtige zwarte cijfers.

 1. Programma in 2024
 1. 1.1 Bach - Matthäus-Passion – 16 maart 2024 – Sint Jacobskerk Vlissingen
  Dit is een project met 7 repetities op zaterdagochtend vanaf januari 2024.
  Alle deelnemers betalen een bijdrage:  € 60 voor leden van VOV / Zeeuws Concertkoor, € 90 voor alle andere zangers.
  120 zangers hebben zich ingeschreven. Dit is conform onze eerdere begroting.
  Solisten, orkest, kinderkoor en kerk zijn gereserveerd.
  In principe moet deze MP kostendekkend draaien.
   
 2. 1.2 Deelname aan Middelburg VolKoren  - 1 juni 2024 – Nieuwe kerk Middelburg
  In april/mei 2024 zullen enkele maandagavondrepetities worden ingeruimd voor de voorbereiding van ons optreden op Middelburg VolKoren. We putten daarbij uit staand of gangbaar repertoire.

  1.3 Scratch The Armed Man – 26 oktober 2024 – Sint Jacobskerk Vlissingen
  Bij de gemeente Vlissingen hebben we de vraag neergelegd of en zo ja welke activiteiten men in het kader van 80-jaar Slag om de Schelde wil ontwikkelen.
  Ons aanbod: Jenkins – The Armed Man. De opzet is een scratch. Het betekent dat er op zaterdag 26 oktober vanaf de ochtend in de Sint Jacobskerk wordt gerepeteerd.
  ’s Middags voegt zich het orkest erbij. ’s Avonds is dan het concert.

  Voor ons is deelname van de gemeente – op welke wijze dan ook – van belang, zoniet een voorwaarde.

  1.4 Purcell - King Arthur – 14 december 2024 – Sint Jacobskerk Vlissingen
  Purcell schreef King Arthur als een semi-opera. Het is het midden van een vertelling en een opera. Bij de première aan het hof van Engeland in 1691 duurde het geheel vijf uren. Werkt men alleen de muziekpartituur af dan is het in 5 kwartier klaar. Kortom een stuk met vele mogelijkheden en die worden ook bij uitvoeringen vandaag aan de dag benut.  Er wordt in geknipt en geplakt, instrumentale en vocale stukken worden te pas en te onpas toegevoegd en zo krijgt iedere uitvoering van King Arthur een ander verloop, een eigen dynamiek, en vaak ook een andere context en duiding.
  Het moet een productie worden in samenwerking met Fontys Academy of the Arts Tilburg, en dan met name de zangklas klassiek o.l.v. mevrouw Margriet van Reisen. De eerste afspraken zijn daarover gemaakt. Zij overweegt ook de zangopleiding van UCR Middelburg erbij te betrekken; zij geeft daar zangles.
  Inmiddels hebben we ook het Souvenir Jeugdkoor gevraagd om met ons mee te doen.
  Verder is TY Zeeuws Kamerorkest onze partner in deze productie, waarbij de vraag is of zij de instrumentale begeleiding op barokinstrumenten, c.q. in barokstemming willen doen. Uitgangspunt is de uitvoering in de Sint Jacobskerk. Voor een zondagmiddagmatinee is optie genomen op de Nieuwe Kerk in Zierikzee: 15 december 2024. En we zijn de mogelijkheid aan het bekijken voor een try out in theater Factorium in Tilburg op 11 december 2024.
  Subsidies zullen langs verschillende wegen worden aangevraagd. Begin 2024 heeft dat prioriteit.
  De repetities zijn op de maandagavond en starten op 8 januari 2024.

  2. Hoe verder?
  Op dit moment schommelt het aantal leden van ons koor tussen de 60 en 65. We hopen natuurlijk dat in 2024 nieuwe leden ons komen versterken, maar we moeten ons op dat punt niet rijk rekenen. Zoals al eerder gesteld – zie de motieven die ten grondslag lagen aan Pim’s Masterclass IN 2022 – liggen de meeste kansen in de categorie 60+, de nieuwe pensionado’s. Zoals in bijna ieder koor speelt ook bij ons de vergrijzing. Deze twee factoren samen vragen om een extra impuls, gericht op zangconditie en stemvorming.

  Een andere ontwikkeling is dat door het in de loop der jaren kleiner worden van het koor het grote werk van onze lessenaars dreigt te verdwijnen. In veel koren probeert men dat op te vangen door een beroep te doen op gastzangers. Ons standpunt: Gastzangers … wel de lusten, niet de lasten. De feitelijke financiële lasten die door onze leden worden gedragen staan in geen verhouding tot de meestal beperkte financiële bijdrage van gastzangers. Als het voortbestaan van koren, c.q. het geven van concerten afhankelijk wordt van gastzangers kun je de tent beter sluiten.

  Vaak wordt gesuggereerd om helemaal op de projecttoer te gaan. Maar concerten voortaan organiseren als project vereist een heel andere financiële structuur en brengt door het ontbreken van draagvlak grote financiele risico’s met zich mee.
  Een kleine rekensom leert het volgende: een project kost € 30.000. Er hebben zich 100 projectzangers ingeschreven. Dan moet de startbijdrage per projectzanger € 300 zijn. Contracten met solisten, dirigent, orkest, concertzaal kunnen alleen op basis van deze zekerstelling worden afgesloten. Het  financieel risico is dan afgedekt. Vervolgens kunnen mede door de projectzangers initiatieven worden ontwikkeld om hun eigen kosten naar beneden te brengen, c.q. hun eigen reeds betaalde bijdrage terug te verdienen, namelijk door subsidiegevers, sponsors, adverteerders en kaartenkopers aan zich te binden. Door hun actieve participatie krijgen projectzangers – eventueel naar rato - een stuk van hun bijdrage terug. In concreto is dit geen begaanbare weg.

  Nog een andere insteek.
  In alle concerten van de afgelopen jaren waarin we intensief hebben samengewerkt met andere partijen, externe partners zowel binnen als buiten de koorwereld, zijn we succesvol geweest. Niet altijd financieel, wel qua publieke belangstelling. We mogen gerust stellen dat we goed zijn in het leggen van contacten en het aangaan van contracten met de buitenwereld. Dat lukt ons omdat we vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Een paar voorbeelden van zo’n samenwerking uit het recente verleden:
  - met Vocaal Ensemble Cantare in The Flood Requiem 1953 (januari/februari 2023);
  - met de Primas-scholengroep Walcheren/ Noord-Beveland in Passie in Veere (april 2023)
  - met het Zeeuws Jeugdorkest, Muziekschool Zeeland, strijkers ensemble Con Legno en het Souvenir Jeugdkoor (9 december 2023).
  Het gaat om een open samenwerking, waarin verantwoordelijkheden worden gedeeld, waarin je wederzijds waardering geeft en krijgt, en waarin geen verborgen agenda zit met daarin prevalerende eigenbelangen. Met TY Zeeuws Kamerorkest zijn we zo’n relatie aan het ontwikkelen. Met Fontys Academy of the Arts ligt er nu ook een mooie kans in het verschiet. We profiteren daarbij volop van de netwerken van onze dirigent, van die van externe partners en van eerdere investeringen in ons eigen netwerk. Je wordt er ook heel creatief van. Het werkt stimulerend en je speelt je erdoor samen met zo’n partner in de kijker. Dus toch een stukje eigenbelang maar dan gedeeld met anderen.

  Misschien wordt het tijd voor een mooi sprookjesverhaal: er was eens een King Arthur, die verblind werd door de vele schoonheden om hem heen. Hij dreigde er zelf aan ten onder te gaan, en met hem zijn koninkrijk. De komst van de opportunistisch ingestelde koning Grimbald bracht hem gelukkig nog net op tijd bij zinnen. Hij stelde orde op zaken, verenigde zijn koninkrijk en gaf aan al zijn onderdanen nieuwe structuur, nieuw geloof en nieuw vertrouwen in een gezamenlijke toekomst. De economie met nieuw subsidie- en sponsorgeld en een inspiratieve (koor-)cultuur bloeiden op als nooit tevoren.
  En ze zongen nog lang en gelukkig …
  Viva King Arthur, viva la musica!